Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2013

19:34
Świat wypadł mi z moich rąk
Jakoś tak nie jest mi nawet żal
— Myslovitz
Reposted fromzorza zorza

January 18 2013

23:22
  Gdybym wiedziała jakie to strasznie trudne puścić Twoja rękę, nigdy bym jej nie dotknęła...
Reposted fromIriss Iriss viaziebina ziebina
23:21
Mówili nie raz, nie wierz w romantyczne baśnie, lecz my naprawdę czuliśmy, że mamy szansę.
— Bisz, Koniec naszego świata.
23:19
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— 'Apogryf' Jerzy Sosnowski
23:19
bo chcę Cię z każdą wadą, nic nie zmienię,
 mój narkotyku, mój tlenie 
— Eldo
23:18
Pewność siebie nie zależy od wyglądu, ani stanu posiadania. Pewność siebie to poczucie akceptacji i miłości.

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaziebina ziebina
23:18
Rysujesz mi uśmiech na ustach, swoją obecnością...
23:17

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
23:12
Już cztery razy przestałem cię kochać i zacząłem na nowo.
— Witkacy
Reposted fromtemptation temptation viaIamPerfect IamPerfect
23:10
Najgorsze są domysły. Bo domyślam się, że wcale nie tęsknisz.
Reposted frommefir mefir viaIamPerfect IamPerfect
22:49
Jesteś dziwny. Lubię Cię.
Reposted fromawaken awaken viaIamPerfect IamPerfect

January 17 2013

16:01
0330 b175
   poczytaj mnie przed snem.
Reposted fromperseweracje perseweracje vianewworldmap newworldmap
15:42
1430 ca80
15:42
7350 a63d
Reposted frompeluda peluda vianewworldmap newworldmap
15:41
Zanim historia się zacznie, czy to taki grzech
Wziąć to, co moje, aż po kres czasu?
Byliśmy więcej niż przyjaciółmi, zanim historia się kończy,
I wezmę to, co moje, stworzę to,
Czego Bóg nie mógł zaprojektować
— Avenged Sevenfold - A Little Piece Of Heaven
Reposted fromnezavisan nezavisan vianewworldmap newworldmap
15:11
5075 8891
Reposted fromkarahippie karahippie vianewworldmap newworldmap
15:06
pamiętam dni, gdy szukałem Cię w odbiciach szyb
— Rojek
Reposted fromonlyfaint onlyfaint vianewworldmap newworldmap
14:58
Wiesz, lubię wieczory 
Lubię się schować na jakiś czas 
I jakoś tak, nienaturalnie 
Trochę przesadnie, pobyć sam 
Wejść na drzewo i patrzeć w niebo 
Tak zwyczajnie, tylko że 
Tutaj też wiem kolejny raz 
Nie mam szans być kim chcę 
— myslovitz

January 14 2013

20:28
Całując Cię na dobranoc, nie dałabym Ci zasnąć.
— <3
20:25
2613 67a7 500
Reposted from9agucha 9agucha viaHappinessIsEasy HappinessIsEasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl